Hakea ja ilmoittaa

Saadaksesi tukea ja apua kunnalta ota yhteyttä meihin ja kerro tilanteestasi.

Käänny sosiaalipalvelun vastaanottoryhmän (mottagningsgruppen) puoleen halutessasi apua. Otamme vastaan hakemuksia ja päätämme toimista, tai toimitamme hakemuksen edelleen perusteellisempaa selvitystä varten.

Hakemus ja tarvearviointi

Jos saat tietää tai epäilet, että lapsi tai nuori voi olosuhteidensa vuoksi huonosti, täytyy sinun tehdä tästä ilmoitus sosiaalipalveluun. Jos katsot, että kysymyksessä on akuutti vaaratilanne on sinun otettava viipymättä yhteyttä poliisin numerossa 112.

Lastensuojeluilmoitus

Joko sinä itse, joku perheestäsi tai lähisukulainen voi hakea sinulle uskotun miehen tai edunvalvojan. Jos haet palvelua jollekin toiselle teet tässä tapauksessa ilmoituksen.

Uskottu mies tai edunvalvoja, hae tai ilmoita (ruotsiksi) / Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Taloudellinen tuki (aiemmin sosiaaliapu/socialbidrag) on tarkoitukseltaan viimeinen ratkaisu väliaikaisiin tai pysyviin taloudellisiin ongelmiin. Apu takaa sinulle kohtuullisen elintason siinä määrin kun tulosi tai varasi eivät riitä.

Taloudellinen apu

Oletko huolestunut jonkun läheisesesi puolesta tai oletko itse ajautunut alkoholi-, huume- tai peliriippuvaisuuteen? Älä epäröi ottaa yhteyttä vastaanottoryhmäämme.

Väärinkäyttö ja riippuvaisuus (ruotsiksi) / Missbruk och beroende

Tukikeskus sinulle, joka olet alttiina väkivallalle. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sinulla on mahdollisuus saada apua – voit pysyä anonyyminä.

Lähisuhdeväkivalta tai seksuaalirikos

Här kan du registrera avvikelser. Länkarna går till e-tjänster i systemet Flexite.

Registrera avvikelser

Du som är anställd av extern utförare åt socialtjänsten, timvikarie eller elev (även personliga assistenter)

Personal anställd av Sundsvalls kommun

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är när något inte gått som det ska eller inte har blivit utfört på rätt sätt på grund av utföraren. Det gäller alltså inte om vårdtagare själv valt att avstå.

Exempel:

  • om en vårdtagare inte fått sin ordinerade medicin. Då ska du registrera det som en HSL-avvikelse.
  • när en person som beviljats bistånd (till exempel hjälp och tillsyn i hemmet, hjälp med personlig omvårdnad, ekonomiskt bistånd eller särskilt boende) – och detta inte utförs på rätt sätt eller uteblir. Då ska du registrera det som en SoL/LSS-avvikelse.
  • om en olycka eller skada drabbat socialtjänstpersonal på arbetsplatsen. Då ska du registrera det som en arbetsmiljöavvikelse.

Om sidan

Den här sidan har enkel adress www.sundsvall.se/avvikelser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.