Dementia

Sundsvallin dementiakeskus antaa neuvoja, tukea ja tietoja sinulle, jolla on demantiasairaus tai dementiaa muistuttavia oireita, sekä myös omaisillesi.

Toivotamme sinut, jolla on muistamisvaikeuksia ja sinut, joka olet omainen, muistikahvilaan/opintopiiriin, tiistaisin klo 13-15 Kvisslebyyn tapaamiskeskukseen, Affärsgatan 4 B.

Sundsvallin Dementiakeskus

Sosiaalilautakunnan toiminnan tavoitteena on olla dementiaystävällinen kunta. Toiminnon työntekijät muodostavat eri ammattipätevyyksistä työryhmän, joka tekee määrätietoista yhteistyötä auttaen ja neuvoen dementiasairaita tai dementiaa muistuttavista oireista kärsiviä ja heidän omaisiaan. Dementiakeskus tekee yhteistyötä Omaiskeskuksen kanssa esimerkiksi järjestäen erilaisia dementia-aiheeseen liittyviä aktiviteetteja.

Sundsvallin dementiakeskuksen tehtävä:

  • Tarjota yhteneväistä ja yksilöllistä tukea sairaalle ja hänen omaisilleen koko sairauden keston ajan.
  • Välittää yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimintojen kanssa, joita henkilö tarvitsee pystyäkseen selviytymään arkipäivästä.
  • Tarjota omaisille jatkuvaa koulutusta dementiasairauksista ja sairauden kohtaamisesta.
  • Antaa jatkuvaa tukea, koulutusta ja toimintatukea henkilökunnalle, joka työssään kohtaa dementiaa sairastavia henkilöitä.

Me työskentelemme Sundsvalln dementiakeskuksessa:

  • Bettina Storås, alihoitaja, suomenkielinen yhteyshenkilö
  • Charlotta (Lotta) Berglund, Silviasisar, alihoitaja
  • Heléne Wiklund, dementiasairauksiin erikoistunut alihoitaja
  • Karin Klint, Silviasairaanhoitaja
  • Carina Sjölander, dementiahoidon kehittäjä, koordinaattori, vanhusten hoivan sairaanhoitaja

Tervetuloa ottamaan yhteyttä Dementiakeskukseen    puhelin 060-19 21 90 arkisin klo 08.30-16.00
suljettu lounasaikaan klo 12.00-13.00, tai sähköpostitse: demenscentrum@sundsvall.se

Dementiaselvitys ja diagnoosi

Selvitystyön ja oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää sillä dementiaa muistuttavat oireet saattavat johtua muista syistä, jotka ovat parannettavissa. Tämän lisäksi on muistisairauksiin saatavissa oireita lievittäviä lääkkeitä. Jos sinulla tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on ongelmia muistin kanssa ota yhteyttä Terveys-/hoitokeskukseen ja tilaa aika dementiaselvitykseen (demensutredning).

Jos tarvitset neuvoja ja tietoja sairaudesta tai apua yhteyksien välittämiseen, ota yhteyttä Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Nuoret dementiasairaat

Dementiasairaudet eivät ole vain vanhojen ihmisten sairauksia. Ruotsissa on noin 12 000 alle 65-vuotiasta henkilöä, jolla on dementiasairaus. Oletko sinä tai joku perheestäsi kiinnostunut tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia? Soita Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Virikepäivä

Läänin alueen nuorille dementiasairaille ja heidän omaisilleen tarjoutuu mahdollisuus osallistua syksyllä 2017 Virikepäivään Härnösandissa. Lisätietoja ja kutsu tulee myöhemmin!

Omaiskoulutus

Kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa, tarjoaa Sundsvallin Dementiakeskus koulutusta sinulle, joka hoidat dementiasairasta henkilöä tai olet lähiomainen. Koulutus muodostuu neljästä tapaamiskerrasta ja sisältää dementiasairauksia koskevaa tietoa, vihjeitä ja neuvoja arkipäivän ongelmiin, tietoa kunnan avustuspalveluista ynnä muuta.

Henkilökunnan koulutus

Dementiakeskus tarjoaa henkilökunnalle säännöllisiä koulutustilaisuuksia. Koulutustarjous julkaistaan suunnitelmien ollessa valmiita.

Haluatko lisätietoja?

Lisäsivuja ruotsiksi Sundsvall.se

Anhörigcenter / Omaiskeskus
Utbildning för anhöriga / Omaisten koulutus
Anhörigstöd, avlastning / Omaistuki
Aktivitetscenter/ Toimintakeskus
Korttidsboende växelvård / Lyhytaikaishoito, vuorotteluhoito

Muita verkkosivuja

Sundsvalls demensförening / Sundsvallin dementiayhdistys
Svenskt demenscentrum / Ruotsin dementiayhdistys
Demensförbundet /Dementialiitto
Alzheimerföreningen i Sverige / Ruotsin Alzheimeryhdistys
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD / Käyttäytymistavat ja psyykkiset oireet dementiassa, BPSD
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom / Kansalliset dementiasairautta koskevat toimintatavoitteet hoidon ja hoivan osalta
Tips om förhållningssätt av demenssjuka personer / Vihjeitä dementiasairaudesta kärsivän henkilön kohtaamisesta
Förening för unga anhöriga / Nuorten omaisyhdistys
Landstinget Västernorrland, demenssjukvård & demensutredning / Länsinorlannin maakäräjät, dmentiasairaanhoito ja dementiaselvitys

Yhteys

Sundsvalls Demenscentrum / Sundsvallin Dementiakeskus

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Aukioloajat

Arkisin 8.30-12.00, 13.00-16.00

Sosiaalipalvelun vastaanottoryhmä vanhuksille ja toimintarajoitteisille

060-19 25 50

Norrmalmsgatan 4

Aukioloajat

Puhelinaika: arkisin 08.30-12.00, keskiviikkoisin suljettu

Carina Sjölander Dementiahoidon kehittäjä, Sundsvallin Dementiakeskuksen koordinaattori

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.