Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

§ 9

Justeringsdatum

2020-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-22

Datum då anslaget tas ned

2020-07-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-22 till och med 2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på Sundsvalls kommuns hemsida eftersom det kan innehålla personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.