Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer

§ 1

Justeringsdatum

2021-02-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-01

Datum då anslaget tas ned

2021-03-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-02-11 till och med 2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på sundsvall.se eftersom det innehåller personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.