Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-03

Paragrafer

§39

Justeringsdatum

2020-08-03

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-03

Datum då anslaget tas ned

2020-08-24

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-08-03 till och med 2020-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.