Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Paragrafer

§§ 55-59

Justeringsdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-05

Datum då anslaget tas ned

2020-05-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-05-05 till och med 2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.