Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

§§ 40-54

Justeringsdatum

2020-03-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-18 till och med 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.