Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Paragrafer

§§ 113-130

Justeringsdatum

2021-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-21

Datum då anslaget tas ned

2022-01-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-12-21 till och med 2022-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.