Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Paragrafer

§§ 12-16

Justeringsdatum

2021-08-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-27

Datum då anslaget tas ned

2021-09-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-08-27 till och med 2021-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet innehåller personuppgifter och är därför inte publicerat på sundsvall.se.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.