Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer

§§ 4-5

Justeringsdatum

2021-03-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget tas ned

2021-04-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-29 till och med 2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Relaterade dokument

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på sundsvall.se eftersom det kan innehålla personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.