Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§§ 13-26

Justeringsdatum

2020-01-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-23

Datum då anslaget tas ned

2020-02-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-23 till och med 2020-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.