Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§§ 95-109

Justeringsdatum

2020-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-29

Datum då anslaget tas ned

2020-10-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-09-29 till och med 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.