Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Paragrafer

§§ 84-95

Justeringsdatum

2020-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-19

Datum då anslaget tas ned

2020-09-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-08-19 till och med 2020-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.