Anslagna protokoll : Valnämnden

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Paragrafer

§§ 69-73

Justeringsdatum

2018-12-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-04

Datum då anslaget tas ned

2019-03-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-04 till och med 2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.