Anslagna protokoll : Valnämnden

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Paragrafer

§§ 36-42

Justeringsdatum

2018-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-04

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-04-04 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben 572

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.