Anslagna protokoll : Valnämnden

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Tid

09:00

Plats

Sammanträdesrum 434, kommunhuset

Paragrafer

§§ 30-33

Justeringsdatum

2019-05-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-13

Datum då anslaget tas ned

2019-06-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-13 till och med 2019-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Rum 595 B

Sekreterare

Ingela Lindqvist

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.