Anslagna protokoll : Valnämnden

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Tid

13:00

Plats

Rum 350

Paragrafer

§§20-29

Justeringsdatum

2019-04-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-30

Datum då anslaget tas ned

2019-05-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-04-30 till och med 2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Rum 595 B

Sekreterare

Ingela Lindqvist

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.