Anslagna protokoll : Valnämnden

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Paragrafer

§§ 11-19

Justeringsdatum

2019-03-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-12

Datum då anslaget tas ned

2019-04-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-12 till och med 2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.