Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Upphävande av byggnadsplan för Hamn 1:203

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-22

Datum då anslaget tas ned

2021-12-10

Ansvarig

Helén Swang

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Upphävande av byggnadsplan för Hamn 1:203. Samråd pågår under tiden 22 november – 10 december 2021.

När en byggnadsplan, detaljplan eller stadsplan upphävs, i sin helhet eller en del av den, uppstår ett planlöst läge. Det innebär att de rättigheter och/eller
skyldigheter som fanns inom planområdet upphör att gälla. I detta förslag till upphävade är det allmän plats parkmark som föreslås tas bort, till fördel för ett planlöst läge. Det innebär att marken inom avgränsningen för upphävandet inte längre omfattas av byggnadsplanen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.