Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Underrättelse – Granskning av detaljplan för Bergsåker 5:20 m.fl.

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Datum då anslaget tas ned

2018-11-12

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Bergsåker 5:20 m.fl. i Lillhällom/Österro.

Förslaget bedöms inte avvika från Sundsvall kommuns översiktsplan.
Detaljplanen finns tillgänglig för granskning på kommunens hemsida http://www.sundsvallvaxer.se/bergsakerflerbostadshus och på stadsbyggnadskontorets planavdelning, Kommunhuset, plan 4.

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska detta ske senast under granskningstiden. Synpunkter lämnas till stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se. Ange ärendets diarienummer SBN-2016-01334.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget eller vill få en utskriven version skickad till dig kan du höra av dig till ansvarig planhandläggare, Anders Franzén på tel. 060-19 89 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.