Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Tid och plats för slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun och landsting 2018

Organ

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-03

Datum då anslaget tas ned

2018-09-16

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Information

Slutlig rösträkning av val till riksdag, kommun och landsting 2018

 

Vid offentlig förrättning genomför länsstyrelsen den slutliga rösträkningen av de röster som avgetts vid valen till riksdag, kommun och landsting 2018.

 

Förrättningen börjar måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00 och äger rum i länsstyrelsens lokaler, (Sessionssalen), Nybrogatan 15, Härnösand.

 

Först räknas de röster som avgetts vid valet till riksdagen för Västernorrlands läns valkrets, därefter valen till kommunfullmäktige i Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteås kommuner och sist räknas landstingsvalet.

 

Länsstyrelsen Västernorrland
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.