Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Paragrafer

§§ 115-138

Justeringsdatum

2018-08-31

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-03

Datum då anslaget tas ned

2018-09-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-09-03 till och med 2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.