Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§§ 98-114

Justeringsdatum

2018-06-25

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-25

Datum då anslaget tas ned

2018-07-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-25 till och med 2018-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.