Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

§§ 62-79

Justeringsdatum

2018-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-27

Datum då anslaget tas ned

2018-05-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-04-27 till och med 2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.