Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Paragrafer

§§ 81-104

Justeringsdatum

2021-05-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-25

Datum då anslaget tas ned

2021-06-16

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-25 till och med 2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.