Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Paragrafer

§§ 46-64

Justeringsdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-31

Datum då anslaget tas ned

2021-04-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-31 till och med 2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.