Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

§§ 43-61

Justeringsdatum

2018-03-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

Datum då anslaget tas ned

2018-04-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-03-27 till och med 2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadsnämnden

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.