Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Paragrafer

§§ 92-112

Justeringsdatum

2020-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-20

Datum då anslaget tas ned

2020-06-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-05-20 till och med 2020-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.