Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Paragrafer

§§ 72-91

Justeringsdatum

2020-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-27

Datum då anslaget tas ned

2020-05-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-04-27 till och med 2020-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.