Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Paragrafer

§§ 23-43

Justeringsdatum

2020-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum då anslaget tas ned

2020-03-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-03 till och med 2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.