Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Paragrafer

§§ 59-74

Justeringsdatum

2019-04-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-30

Datum då anslaget tas ned

2019-05-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-04-30 till och med 2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.