Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Paragrafer

§§ 42-58

Justeringsdatum

2019-03-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-02

Datum då anslaget tas ned

2019-04-24

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-04-02 till och med 2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.