Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragrafer

§§ 211-225

Justeringsdatum

2018-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-12-21 till och med 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.