Anslagna protokoll : Stadsbyggnadsnämnden

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§§ 183-210

Justeringsdatum

2018-11-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-27

Datum då anslaget tas ned

2018-12-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-27 till och med 2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.