Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§§ 116-127

Justeringsdatum

2018-08-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-23

Datum då anslaget tas ned

2018-09-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-08-23 till och med 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli, rum 111

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.