Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

§§ 39-57

Justeringsdatum

2018-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-21

Datum då anslaget tas ned

2018-04-16

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-03-21 till och med 2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli, rum 113

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.