Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-19

Paragrafer

§§ 184-202

Justeringsdatum

2020-01-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-02

Datum då anslaget tas ned

2020-01-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-02 till och med 2020-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, rum 111

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.