Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Paragrafer

§§ 166-183

Justeringsdatum

2019-11-22

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-22

Datum då anslaget tas ned

2019-12-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-11-22 till och med 2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.