Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§§ 110-127

Justeringsdatum

2019-08-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-30

Datum då anslaget tas ned

2019-09-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-08-30 till och med 2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.