Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Paragrafer

§§ 40-55

Justeringsdatum

2019-03-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-29

Datum då anslaget tas ned

2019-04-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-29 till och med 2019-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.