Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Paragrafer

§§ 17-39

Justeringsdatum

2019-03-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-12

Datum då anslaget tas ned

2019-04-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-12 till och med 2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.