Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-31

Paragrafer

§§ 5-16

Justeringsdatum

2019-02-06

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-06

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-06 till och med 2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli, rum 111

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.