Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Paragrafer

§§ 1-4

Justeringsdatum

2019-01-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-17

Datum då anslaget tas ned

2019-02-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-01-17 till och med 2019-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli, rum 111

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.