Anslagna protokoll : Socialnämnden

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Paragrafer

§§ 185-196

Justeringsdatum

2018-11-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-16

Datum då anslaget tas ned

2018-12-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-16 till och med 2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli, rum 111

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.