Anslagna protokoll : Socialnämnden §§ 145-155, §§ 157-165

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Paragrafer

§§ 145-155 och §§ 157-165

Justeringsdatum

2019-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-25

Datum då anslaget tas ned

2019-11-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-25 till och med 2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.