Anslagna protokoll : Samordningsförbundet

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2021-03-26

Paragrafer

§§ 50-65

Justeringsdatum

2021-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-01

Datum då anslaget tas ned

2021-04-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-04-01 till och med 2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet

Kontakt

Samordningsförbundet, jan.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.