Anslagna protokoll : Samordningsförbundet

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2020-11-27

Paragrafer

§§ 111-133

Justeringsdatum

2020-12-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-03

Datum då anslaget tas ned

2021-01-04

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-03 till och med 2021-01-04

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet

Kontakt

Samordningsförbundet, jan.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.