Anslagna protokoll : Samordningsförbundet

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2020-05-15

Paragrafer

§§ 36-55

Justeringsdatum

2020-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-25

Datum då anslaget tas ned

2020-06-15

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-05-25 till och med 2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet

Kontakt

Samordningsförbundet, jan.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.