Anslagna protokoll : Samordningsförbundet

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2021-08-27

Plats

Pilgrimscenter, Kungsnäs 158, Sundsvall

Paragrafer

§§ 104-126

Justeringsdatum

2021-09-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-14

Datum då anslaget tas ned

2021-10-06

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-09-14 till och med 2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet i Sundsvall, kommunhuset, rum 612

Sekreterare

Jan Andersson

Kontakt

Samordningsförbundet, jan.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.