Anslagna protokoll : Samordningsförbundet

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2021-05-07

Paragrafer

§§ 66-87

Justeringsdatum

2021-05-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-17

Datum då anslaget tas ned

2021-06-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-17 till och med 2021-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet

Kontakt

Samordningsförbundet, jan.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.